268606375_251526310415535_2276123627414984427_n

Các tiêu chuẩn, điều kiện để xét Thăng Hạng Giáo Viên

Theo Thông tư 34/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành để thống nhất về những điểm mới của tiêu chuẩn và điều kiện xét thăng hạng giáo viên, có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:   I: 4 điều kiện xét thăng hạng giáo viên: Giáo viên được cơ sảo giáo dục hoặc người đứng đầu cơ quan giới thiệu, cử đi dự thi hoặc xét ...

Giáo Dục - Đào tạo

Ngành Sư Phạm Ngữ Văn học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Ngữ Văn học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Ngữ Văn là một trong những ngành đào tạo giáo viên cho các trường THPT và THCS, chuyên môn của ngành liên quan đến việc giảng dạy và

Ngành Sư Phạm Lịch Sử học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Lịch Sử học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư phạm Lịch sử là một ngành học thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để trở thành một giáo viên

Ngành Sư Phạm Địa Lý học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Địa Lý học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Địa Lý là ngành đào tạo giáo viên chuyên môn về địa lý và phương pháp dạy học địa lý cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ

Ngành Sư Phạm Âm Nhạc học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Âm Nhạc học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Âm Nhạc là một ngành đào tạo giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp, đưa ra các kiến ​​thức cần thiết về lý thuyết nhạc, sáng tác, biểu diễn và

Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật là ngành đào tạo các giáo viên trong lĩnh vực Mỹ thuật, nhằm chuẩn bị cho các sinh viên trở thành những người thầy giỏi có thể

Ngành Sư Phạm Tiếng Anh học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Tiếng Anh học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Tiếng Anh là một trong những ngành được ưa chuộng nhất hiện nay. Đây là ngành đào tạo giáo viên, những người sẽ truyền đạt kiến thức và

Ngành Sư Phạm Tiếng Nga học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Tiếng Nga học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Tiếng Nga là ngành đào tạo các giáo viên dạy tiếng Nga, với mục tiêu giúp học sinh, sinh viên hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu học tiếng

Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp học gì? Mức lương và Cơ hội việc làm

Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp là một ngành đào tạo giáo viên chuyên môn, chuyên đào tạo những giáo viên có khả năng giảng dạy và phát triển tiếng Pháp cho