Các tiêu chuẩn, điều kiện để xét Thăng Hạng Giáo Viên

Theo Thông tư 34/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành để thống nhất về những điểm mới của tiêu chuẩn và điều kiện xét thăng hạng giáo viên, có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:


 

co giao mam non tieu hoc

I: 4 điều kiện xét thăng hạng giáo viên:

  1. Giáo viên được cơ sảo giáo dục hoặc người đứng đầu cơ quan giới thiệu, cử đi dự thi hoặc xét thăng hạn giáo viên
  2. Được xếp loại hoàn thành Tốt nhiệp vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm xét thăng hạng (Tức là ví dụ bạn muốn xét thăng hạng giáo viên năm 2022 thì năm 2021 bạn phải đạt thành tích Tốt trong công tác, không bị kỷ luật, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt)
  3. Đã có chức danh nghề nghiệp sư phạm mầm non , sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông phù hợp với vị trí đang đảm nhận.
  4. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng giáo viên theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên do Bộ GD&ĐT ban hành

II. Quy trình xét thăng hạng giáo viên:

Đối với trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm và điểm kiểm tra, sát hạch phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Trường hợp số lượng hồ sơ xét thăng hạng nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng được cấp có thẩm quyền giao, đối với trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I, lấy điểm kiểm tra, sát hạch theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Còn đối với trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II:  sẽ sử dụng quy định về nhiệm vụ của hạng II để làm căn cứ xét thăng hạng.

Lấy điểm chấm minh chứng về các nhiệm vụ của hạng II mà giáo viên hạng III đã thực hiện trong 6 năm liền kề trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Việc kiểm tra, sát hạch được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn.

Đối với hình thức làm bài trắc nghiệm: Thời gian thực hiện bài thi trắc nghiệm là 60 phút, tối đa không quá 60 câu hỏi. Bài trắc nghiệm được chấm theo thang điểm 30 và được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính.

Đối với hình thức phỏng vấn: Thời gian thực hiện bài phỏng vấn không quá 15 phút/1 người. Bài phỏng vấn được chấm theo thang điểm 30 và được thực hiện trực tiếp đối với từng người.

 

cac-tinh-vung-sau-vung-xa-linh-hoat-khac-phuc-tinh-trang-thieu-giao-vien-mam-nondocx-1603468565688


Kết luận: Trên đây là nội dung chi tiết cho việc xét thăng hạng giáo viên theo thông tư 34/2021/TT- BGDĐT. Quy trình này sẽ được áp dựng chính thức vào tháng 1 năm 2022.

 

Bình luận của bạn:

*

*