Khoá Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Mầm Non

Khoá Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Mầm Non

Nghiệp vụ sư phạm mầm non là một khoá học diễn ra trong khoảng thời gian từ 2-3 tháng đào tạo các học viên các kiến thức về sư phạm như: Kỹ năng phát âm, ...

Khoá Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non

Khoá Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non

Nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non là một khoá học trong 1,5 đến 2 tháng, nội dung khoá học để bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng trong việc điều hành quản lý ...

Khoá Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Giáo Dục Đặc Biệt, Giáo Dục Hoà Nhập Trẻ Khuyết Tật, Tự Kỷ

Khoá Học Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Giáo Dục Đặc Biệt, Giáo Dục Hoà Nhập Trẻ Khuyết Tật, Tự Kỷ

Giáo dục các trẻ khuyết tật, tự kỷ, ngoài các nghiệp vụ sư phạm thì người làm công tác trong lĩnh vực này cần trang bị thêm những nghiệp vụ sư phạm đặc biệt, đối ...