Giáo Viên Mầm Non Phải Đạt Chuẩn Tiếng Anh Theo Quy Định Chuẩn Nghề Nghiệp Như Thế Nào?

Dự thảo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đang lấy ý kiến đóng góp, theo đó giáo viên mầm non được đánh giá mức Tốt, Khá, Đạt tương đương tiếng anh bậc 3,bậc 2, bậc 1. Nhà giáo Tùng Sơn cho rằng quy định xa thực tế và sẽ mở đường cho thị trường chứng chỉ tiếng Anh phát triển
Quy định như thế nào?
Tiêu chuẩn 2 được đề ra từ Điều 5 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ của giáo viên mầm non.Theo đó, năng lực ngoại ngữ được đưa vào tiêu chí 4: Năng lực sử dụng ngoại ngữ( hoặc tiếng dân tộc): Sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác ở mức tương đương theo quy định, hoặc giao tiếp bằng tiếng dân tộc ở các vùng dân tôc thiểu số, phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Cụ thể các mức:
+ Mức Đạt: Sử dụng tiếng Anh thông thường, trình độ tiếng anh bậc 1 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014. Hoặc sử dụng ngoại ngữ khác ở mức tương đương theo quy định, Hoặc Giao tiếp thông thường bằng tiếng dân tộc với trẻ và cha và mẹ của trẻ
+ Mức Khá: Sử dụng tiếng Anh thành thạo, trình độ tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014. Hoặc sử dụng thành thạo ngoại ngữ khác ở mức tương đương theo quy định. Hoặc giao tiếp thành thạo bằng tiếng dân tộc với trẻ, người thân của trẻ.
+ Mức Tốt: Sử dụng tiếng Anh hiệu quả để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, có trình độ Tiếng Anh bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014. Hoặc sử dụng 1 ngoại ngữ khác ở mức tương đương theo quy định. Hoặc giao tiếp hiệu quả bằng tiếng dân tộc với trẻ và người thân của trẻ.
Cụ thể việc đánh giá năng lực ngoại ngữ thông qua các minh chứng:
– Chứng chỉ tiếng Anh mức 1/6, 2/6 hoặc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho VIệt Nam do tổ chức có thẩm quyền cấp
– Chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ khác tương đương chứng chỉ tiếng Anh ở mức 1/6,2/6 hoặc 3/6 theo quy định do tổ chức có thẩm quyền cấp
– Đánh giá cuối năm của Tổ chuyên môn về năng lực ngoại ngữ hay khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc ở mức thông thường
Nhiều người cho rằng đây là quy định quá xa thực tế, khó có thể thực hiện được Vì xếp loại Khá thì phải sử dụng tiếng Anh bậc 2/6, mức Tốt trình độ bậc 3/6. Với đồng lương ít ỏi, cuộc sống khó khăn thì bao giờ mới có thể lấy được chứng chỉ tiếng Anh bậc 1/6 đáp ứng chuẩn bây giờ?
Thị trường chứng chỉ tiếng Anh sôi nổi
Ai cũng muốn có cho mình một chứng chỉ tiếng Anh ít nhất chuẩn Đạt. Khi quy định mới được ban hành thì các cô giáo mầm non phải khẩn trương trang bị cho mình một chứng chỉ mới. Do vậy thị trường đào tạo ngắn hạn lại sôi nổi. Gần đây, khi nghe tin phong phanh về nâng hạng, nâng ngạch, chuẩn mới mà nhiều nơi đã ráo riết liên kết mở lớp tiếng Anh  hai triệu rưỡi, hai triệu bảy cho các thầy cô như ở Bắc Ninh chả hạn.  Vì vậy chứng chỉ mới ban hành, chẳng những giáo viên mầm non mà hầu hết giáo viên phổ thông phải tính đến chuyện làm cho mình một cái chứng chỉ.

Bình luận của bạn:

*

*