Bài toán biên chế giáo viên mầm non

Đề án phổ cập giáo dục mầm non đã đi đến hồi cuối và đã đạt được những thành tựu nhất định, tuy nhiên bên cạnh việc mở rộng trường lớp thì việc nâng cao số lượng cũng như chất lượng giáo viên mầm non là bài toán mà nhiều nơi phải đối mặt.

Đề án phổ cập giáo dục tiểu học được triển khai thì ngành giáo dục mầm non đã có sự thay đổi rõ rệt : các trường lớp được xây dựng mới, công tác đào tạo giáo viên mầm non cũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng của đội ngũ giáo viên mầm non thì số vị trí công chức cho giáo viên lại chưa đáp ứng đủ yêu cầu.

suphamtieuhoc
Giai đoạn này là giai đoạn cuối của đề án phổ cập giáo dục mầm non, về cơ bản việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã gần hoàn thiện. Tuy nhiên việc thiếu giáo viên mầm non đã khiến công việc đổ dồn lên công tác của các giáo viên mầm non hiện thời. Tình trạng này diễn ra tại cả những vùng sâu, vùng xa và cả thành thị.
Tình trạng thiếu giáo viên mầm non làm đau đầu các nhà quản lý, công tác đào tạo giáo viên mầm non tuy đã đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Khác với trước kia, giờ đây giáo viên mầm non phải có trình độ ít nhất là trung cấp mầm non hoặc là đối tượng chuyển đổi học văn bằng 2 mầm non; điều đó dẫn đến việc đào tạo một lứa giáo viên mầm non cần ít nhất 2 năm trong khi với sự phát triển của đề án thì lượng giáo viên mầm non còn thiếu tăng lên mỗi năm.
Một nguyên nhân nữa là vấn đề biên chế giáo viên. Trên thực tế việc đào tạo giáo viên mầm non hàng năm của các trường đại học, cao đẳng cũng đảm bảo một lượng giáo viên mầm non nhất định và không đến nỗi thiếu trầm trọng. Tuy nhiên công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, đặc biệt là vấn đề biên chế khiến cho việc tuyển giáo viên gặp nhiều khó khăn.
Nghị định 41 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Địa phương đã ban hành tuy nhiên tới giờ này vẫn chưa được phê duyệt nên vấn đề biên chế Hội đồng nhân dân không đủ cơ sở pháp lý để giao cho ngành giáo dục. Từ đó địa phương gặp khó khăn về biên chế giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng. Nếu hợp đồng giáo viên ngành giáo dục cũng không có tiền trả lương, vì có biên chế thì ngân sách mới cấp lương.
Nhiều địa phương nhiều năm không có thêm biên chế trong khi cơ sở vật chất được xây mới khiến công việc đổ dồn cho những giáo viên cũ.
Đã đến lúc cần đổi mới
Công tác tuyển dụng giáo viên mầm non còn những tồn tại khiến việc tuyển dụng mới đội ngũ giáo viên gặp nhiều khó khăn cũng như không giải quyết được vấn đề việc làm cho các bạn trẻ theo học chuyên ngành mầm non. Đã đến lúc có những thay đổi linh hoạt hơn trong công tác tuyển dụng.

Bình luận của bạn:

*

*