Nâng cao chất lượng bậc giáo dục mầm non

Nâng cao chất lượng bậc giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng của ngành giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở bậc học ...

  Những bước đột phá mới của bậc giáo dục tiểu học

  Những bước đột phá mới của bậc giáo dục tiểu học

Giáo dục tiểu học là nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân. Những năm qua Bộ GD & ĐT đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới giáo dục trong đó mô hình ...

Tìm hiểu mô hình trường học mới VNEN

Tìm hiểu mô hình trường học mới VNEN

Mô hình trường học mới VNEN ở bậc giáo dục tiểu học được học như thế nào? Nếu gặp sự cố thì học sinh sẽ làm gì?Thầy cô sẽ hỗ trợ học sinh như thế ...

Tại sao nên học trung cấp mầm non

Tại sao nên học trung cấp mầm non

Bạn thích trẻ con, bạn muốn nhanh chóng có việc ngay sau khi ra trường. Vậy tại sao bạn không học trung cấp mầm non?Bất cứ người phụ nữ nào, dù không qua trường lớp ...

Giáo dục tiểu học: việc học thêm bao giờ mới kết thúc?

Giáo dục tiểu học: việc học thêm bao giờ mới kết thúc?

Mặc dù Bộ GD&ĐT đã ra chỉ thị tới các địa phương là chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm ở bậc giáo dục tiểu học nhưng mà khi nhu cầu về việc học thêm ...

Giáo dục tiểu học và môn lịch sử

Giáo dục tiểu học và môn lịch sử

Ở cấp giáo dục tiểu học môn lịch sử là môn học không thể thiếu. Môn học này cung cấp cho các em các kiến thức về sự hình thành và phát triển nhà nước ...

Nội dung chương trình đổi mới của giáo dục tiểu học

Nội dung chương trình đổi mới của giáo dục tiểu học

Chương trình học của các bậc học luôn được giáo viên và phụ huynh quan tâm chú ý. Trong những năm vừa qua chương trình học của các bậc học hầu như đều được thay ...

Vai trò của giáo dục mầm non

Vai trò của giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ ...

Ngỡ ngàng về cách giáo dục mầm non ở Nhật Bản

Ngỡ ngàng về cách giáo dục mầm non ở Nhật Bản

Giáo dục mầm non ở Nhật Bản  luôn cố gắng tạo cho trẻ môi trường tốt nhất để đạt được những mục tiêu đề ra: trẻ có tâm hồn phong phú, khỏe manh, hòa nhập, ...

Nâng mục tiêu đào tạo mầm non

Nâng mục tiêu đào tạo mầm non

Những năm gần đây giáo dục mầm non được xác định là vấn đề có tầm chiến lược lâu dài trong việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.Theo ...