Sư Phạm Mầm Non học những môn gì? học trong bao nhiêu lâu?

Sư Phạm Mầm Non học những môn gì? học trong bao nhiêu lâu?

Sư phạm mầm non là một ngành học thuộc khối ngành sư phạm, được đào tạo ở trình độ Cao đẳng hoặc Đại học. Đối với trình độ Cao đẳng sư phạm sẽ học trong ...

Sư Phạm Mầm Non năm 2023 – Những ý quan trọng theo nghị định 116/2020/NĐ-CP

Sư Phạm Mầm Non năm 2023 – Những ý quan trọng theo nghị định 116/2020/NĐ-CP

Sư phạm mầm non là một ngành học được đào tạo trình độ Cao đẳng trở lên. Nằm trong cùng nhóm ngành đào tạo giáo viên nên Sư phạm mầm non cũng được thừa hưởng ...